1051005-img-fort-anorexie-vyziva-crop

RNDr. Petr Fořt, CSc.

Ročník 1946, absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Absolvent řady postgraduálních seminářů a aktivní účastník mezinárodních vědeckých konferencí.

Odborník ve výživě s praxí v klinické biochemii, imunochemii  a především sportovní fyziolog, biochemik a dietolog vrcholového sportu s 20tiletou praxí.

Autor vědeckých prací, zabývajících se fyziologií, biochemií a výživou ve vrcholovém sportu. Dlouholetý bývalý poradce repre-týmů a profesionálních sportovců – nedávno např. repre sport.gymnastka a olympionička Kateřina  Pálešová, profi-cyklista Zdeněk Štybar.

Působil jako externí lektor několika vysokých škol v ČR, lektor postgraduálního vzdělávání poradců pro výživu a kurzů trenérů fitness a kulturistiky.

Autor 23 knižních publikací, věnovaných celé oblasti výživy.

Více než 20 let praxe jako autor receptur speciálních doplňků stravy, posledním je „společenský  funkční nápoj Smarty“.

Privátní poradce pro výživu především v oblasti léčebné výživy a obezity.

Autor systému hodnocení nutričního stavu klientů privátních poraden pro výživu, tzv. Komplexní nutriční typologie, praktikovaného sítí poraden pro výživy Svět zdraví.

Angažuje se v popularizaci zdravé výživy, v řešení obezity a dětské výživy, připravuje kritickou analýzu aktuální výživy a specifických výživových stylů.

Posledních 20 let je OSVČ –  expert a konzultant pro výživu.

strunecka-250x198

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Vystudovala v letech 1961–1966 s červeným diplomem Přírodovědeckou fakultuUniverzity Karlovy, obor biologie–chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka.
Je bývalou pedagožkou a vědeckou pracovnicí Univerzity Karlovy, v současnosti kontroverzní publicistka v oblasti medicíny, především imunologie, autismu a zdravého životního stylu.
Profesorka Strunecká je autorkou bestselleru DOBA JEDOVÁ

Kompletní informace najdete na webových stránkách prof. Strunecké. 

Hana Střítecká

Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Vysokoškolská pedagožka na Univerzitě Obrany v Hradci Králové na katedře Vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, členka výboru Aliance výživových poradců ČR i lektorka kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva. Stejnou problematiku přednáší také na Jihočeské univerzitě pro obor Nutriční terapeut.

Hana Střítecká spolupracuje s Centrem pro poruchy výživy v Hradci Králové a jako členka českých i zahraničních společností zvyšuje povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou. Je jedním z garantů projektu www.sdetmiprotobezite.cz i spoluautorkou kritérií pro udělování loga „Čteme etikety za vás“ občanského sdružení Zdravá potravina.

ivan

Ing. Ivan Mach, CSc.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a nejstarší školy pro výživové poradce v ČR, kterou v r. 2004 založil. Přednáší na 1. Lékařské fakultě UK v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a VŠ Palestra Praha. Je poradcem Lékařské komise Českého olympijského výboru a je veřejně znám jako popularizátor fitness a zdravé výživy v novinách, časopisech, rozhlasu a televizi. Působí jako poradce pro výživu a životní styl, sportovní dietolog a manažer vrcholových sportovců a byl jmenován soudním znalcem v oboru. Nyní je prezidentem Aliance výživových poradců ČR.

pfleger

PharmDr. Richard Pfleger

Absolvent Farmaceutické Fakulty UK V Hradci Králové. Více než deset let působil v manažerských pozicích u předních farmaceutických firem jako SmithKline Beecham, Bristol-Myers Squibb nebo Wyeth. Během své kariéry se spolupodílel na uvedení mnoha desítek originálních léčiv z různých indikačních skupin včetně kardiologie, psychiatrie, onkologie, HIV/AIDS na český nebo evropský trh.
Od roku 2002 se věnuje vývoji, výrobě a propagaci kvalitních doplňků stravy a jejich uplatnění v prevenci a zmírnění dopadu civilizačních chorob na zdraví člověka. Spolupracuje s předními světovými výrobci a dodavateli patentovaných nebo jinak výjimečných přírodních surovin, „Novel food“ a dalších materiálů. Vzhledem k velké poptávce se věnuje konzultační činnosti se zaměřením na specializovanou sportovní výživu, anti-aging výživu a výživu u určitých typů onemocnění (alergie, vysoký krevní tlak, chronická bolest, obezita atd.).

Člen asociací se zaměřením na doplňky stravy, nepravidelně přispívá populárními články v tisku, prezentuje v rozhlase (ČR2 nebo Radiožurnál), poradnou v life stylových časopisech nebo internetových fórech.

Vít Schlesinger

Mgr. Vít Schlesinger

Zájem o oblast výživy a fitness ho přivedl ke studiu Marketingu a managementu sportu na Univerzitě Palackého v Olomouci.
V současnosti spolupracuje s řadou vrcholových sportovců. Na základě dlouhodobější spolupráce propojuje a nastavuje způsob jejich stravování, regeneraci a motivace s ohledem k individuálním dispozicím a potřebám daného sportovce.
Je zakladatelem celostního přístupu k přípravě sportovce tzv. SPORT-HACKINGU

Manaskova

MUDr. Dana Maňasková

Absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po skončení studia absolvovala sérii krátkých praxí na mnohých odděleních, převážně s tématikou výživy, o kterou se vždy zajímala (diabetologie, biochemie – lipidologie – osteologie, multifaktoriální onemocnění a prevence, obezitologie, lymfologie, interna a další mnohé stáže).

Toho času je ještě částečně na rodičovské dovolené, překládá a tlumočí libovolná medicínská témata z angličtiny a němčiny, pracuje v Centru preventivní medicíny a zároveň je školitelem a výživovým poradcem systému metabolic balance.

monika

Mgr. Monika Tělupilová, DiS.

Od svého mládí se zajímala o různé způsoby stravování, zdravý životní styl a tradiční čínskou medicínu. Svoji profesní cestu započala již při studiu na Univerzitě Tomáše Bati po absolvování kurzu Výživový poradce a sportovní dietolog, Dětská výživa.
Řídí dvě pobočky výživových poraden  se zaměřením na redukci váhy a sestavování individuálních stravovacích plánů. Vystudovala obor Diplomovaný nutriční terapeut a absolvovala studium akupunktury na 1. škole tradiční čínské medicíny a čínských masáží na Evropské škole tuiny. Je nutričním garantem celorepublikového projektu Pestrá strava bez zbytečné chemie a CEFF.
Tento projekt zaměřený na „nutriční gramotnost„, učí děti orientovat se v nabídce potravin a aktivně je táhnout do procesu přípravy svačin, které bývají často podceňovanou částí denního stravování.

honza-starcevic-portret-square-small

Jan Starčevič

Po studiu na ČVUT a VŠH začal podnikat. Několik let řídil digitální agenturu a zaměstnával programátory, grafiky a kreativce. Dnes se věnuje naplno start-upům, zdravému životnímu stylu a celostní medicíně.
Převzal zodpovědnost za vlastní zdraví, což ho zavedlo mj. k ionizaci vody, díky které přístroje na úpravu vody do domácností a firem značky Chanson začal před 6 lety do ČR distribuovat pod značkou ZivaVoda.cz. Dnes řídí distribuci v několika evropských zemích, spolupracuje se světovými kapacitami v oboru na vývoji produktů a klinických studiích v oboru úpravy pitné vody.
Mimo rozvoje Živé vody v Evropě pracuje na projektu Doktor.cz. Část roku stráví v USA v Silicon Valley, zbytek času stráví v ČR.